Kategoriarkiv: Annat

Fastighetsautomation för en effektiv övervakning

För dig som har många fastigheter är det mycket att hålla reda på. Om du inför ett system för fastighetsautomation, övervakar systemet alla husets funktioner.

Det är ju bra om det finns ett integrerat system för fastighetens drift och att funktionerna kollas upp automatiskt. Datorerna håller koll på avvikelser, och om något krånglar någonstans får du ett sms med besked om vad som är fel. Annars kan det dröja innan du själv upptäcker en driftstörning i exempelvis vvs eller ventilation.

När allt är hopkopplat med effektiv fastighetsautomation får man en synergieffekt, där allt samverkar på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. Man kan släppa lite på den manuella kontrollen när systemet övervakar fastighetens olika funktioner. Apparatskåp och mycket annat ingår i konceptet, och du får total kontroll över både värme, el och annan utrustning.

Ta hjälp direkt med fastighetsautomation

Det finns företag som arbetar med smarta hus och har kunskap om den senaste tekniken. Som ägare till en fastighet kan du inte förväntas kunna detta själv, utan det är klokt att anlita experter. När du upptäcker fördelarna med smarta lösningar och fastighetsautomation inser du säkert att det är bra både för plånboken och miljön.

När ett nytt hus ska projekteras och byggas är det bra att vara i framkant när det gäller planering av fastighetsautomation. Då får man in alla bitarna direkt från början, och det blir en smidig igångsättning. Det finns många referensanläggningar, och när du ser hur andra har gjort får du inspiration när det gäller din egen fastighet.

Anmäl företaget till en fallskyddsutbildning

Dags att erbjuda dina anställda en säker arbetsmiljö? Många företag idag har en tanke om att profit går före säkerhet och tar genvägar i frågor som rör de anställdas möjligheter att utföra ett jobb utan risker att göra sig illa. För att exempelvis arbeta på högre höjder krävs en adekvat fallskyddsutbildning och där de anställda drillas i både teoretiska och praktiska kunskaper och där de – efter avslutad utbildning – också erhåller ett bevis och ett godkännande som håller, beroende på vilken typ av fallskyddsutbildning man valt, i minst två år.

Rent statistiskt finns det all anledning att agera i denna fråga. Arbetsplatsolyckor ökar och detta gäller i synnerhet för byggbranschen. En förklaring till detta ligger i att större företag kan ta genvägar i ansvarsfrågan. Genom att anlita mindre leverantörer så kan man lägga över ansvaret på dessa. För att arbeta på hög höjd – över två meter – så krävs det en fallskyddsutbildning, men kontrollerna av huruvida en sådan de facto genomförts lämnar mer att önska.

Större entreprenörer kan två sina händer i denna fråga och då det ofta dessutom handlar om utländska arbetskraft så blir kontrollerna än svårare att genomföra. Här måste företag komma till insikt på egen hand och ta de ansvar som krävs för att erbjuda säkra arbetsmiljöer. Finns ett regelverk som säger att man måste erbjuda en fallskyddsutbildning – ja, då finns helt enkelt inga ursäkter. I synnerhet inte idag.

Teori och praktik – skräddarsy en fallskyddsutbildning

Tidigare har man de facto kunnat sätta vissa frågetecken kring olika utbildningar och kurser inom säkerhet på arbetsplatser. Ett sådant har handlat om tid och om logistik: hur hittar man en lucka för att låta all personal genomföra en fallskyddsutbildning?

Idag så behöver man emellertid inte ställa sig den frågan då många av de utbildningar som erbjuds till stor del sker digitalt och där varje deltagare kan lära sig den teoretiska delen via datorn, paddan eller mobilen. Detta har även en annan fördel då kunskapen tenderar att sätta sig djupare än vid exempelvis olika föreläsningar på plats. Man kan spola tillbaka, lyssna – och se – momenten flera gånger och lära sig alla detaljer på en djupare nivå. Som vanligt dock så krävs en övervakning i samband med att provet skrivs och denna kan då ske samtidigt som de praktiska delen av en fallskyddsutbildning äger rum. En praktisk del som även den idag är ytterst flexibel och där ditt företag kan boka in genomgången av alla moment direkt på arbetsplatsen. Som vanligt så kan man givetvis även låta både praktik och teori ske hos den utbildare man väljer för din fallskyddsutbildning.

Det handlar om en rejäl investering. För några tusenlappar per anställd så minimerar man riskerna för fallolyckor och man visar därmed också att säkerheten kommer i första rummet. Det skapar en bra känsla på arbetsplatsen. En annan vinst som kommer på köpet handlar om effektivitet: är man säker på arbetsplatsen så jobbar man effektivare. Att man dessutom – lagligt – kan åta sig fler arbeten är annan fördel med en genomförd fallskyddsutbildning. Och: hur mycket kostar egentligen en sjukskrivning? Säkra arbetsmiljön för dina anställda och skörda frukterna!

En app med körjournal och GPS

Du kommer att ha stor nytta av den smarta appen med automatisk körjournal. GPS håller reda på vart du kör, och du registrerar helt enkelt om det gäller en privat körning eller tjänsteresa.

Appen är ett exempel på Internet of Things. Med IoT kan olika elektroniska enheter kommunicera med varandra, och du behöver inte göra så mycket mer än att bara utföra dina kundbesök, besöka leverantörer eller köra ut gods. Du får din GPS-körjournal automatiskt, vilket är mycket bekvämt för dig. Med appen slipper du tråkigt pappersarbete och behöver inte sitta i efterhand och försöka minnas var du har varit eller fylla i reseräkningar för en hel månad. Appen registrerar allt.

GPS, körjournal och trängselskatt

Eftersom din GPS vet var du är och appen är uppdaterad om var och när trängselskatt gäller, har du stor hjälp av att appen hanterar detta också. Om du får använda arbetsgivarens bil privat också är det lätt att registrera vilka bilförmåner som är skattepliktiga eller inte. Löneavdelningen och ekonomipersonalen har också stor hjälp av att dina uppgifter förs över elektroniskt. Du får med appens hjälp också siffror för Skatteverket när du ska deklarera.

Begränsningar i tillåtna CO2-utsläpp gör att även dessa ska redovisas, men även detta sköter appen eftersom den har koll på hur mycket du kör och även hur mycket koldioxid din bil släpper ut. En sådan här smart app befriar dig från mycket extrajobb, för det finns så mycket där som du har nytta av, så den underlättar i ditt arbete.

Hitta en arbetsbänk för verkstad som passar dig

En arbetsbänk för verkstad som är anpassad efter din kropp kan vara helt nödvändigt om du inte ska få problem med rygg och nacke i längden. Det är viktigt att du kan arbeta hållbart rent fysiskt.

Det sliter mentalt att stiga upp tidigt på morgonen och gå till ett utsugande jobb utan möjlighet att göra karriär och inte ha någonting annat att se fram emot än helgen. Men det sliter också fysiskt på kroppen att arbeta. Speciellt om du arbetar i en verkstad och verkligen använder din kropp. Även när du sitter still. Att arbeta i en verkstad handlar ofta om att just sitta still och med millimeterprecision laga, måla eller skapa en produkt. Du sitter väldigt koncentrerat och väldigt still flera timmar om dagen. Utan en ordentlig och ergonomisk arbetsbänk för verkstad kommer det så småningom att börja ta ut sin rätt. Du kommer få ont i nacke och rygg när bänken inte är anpassad efter hur du sitter eller står.

Arbetsbänk för verkstad som inte sliter

Om du känner igen dig i ovanstående beskrivning och upplever att din arbetsbänk sliter på dig mer än nödvändigt bör du omgående ta kontakt med din arbetsgivare. Ställ krav och berätta att du inte kan acceptera att arbeta under vilka villkor som helst. Du arbetar gärna, men det finns gränser på vad du ska behöva stå ut med. Det är inte värt att få förslitningsskador bara för att du inte har förutsättningar att sitta eller stå ordentligt när du jobbar.