Författararkiv: Anna

Outsourcing av lön kan rädda ditt anseende som företagare

Outsourcing av lön kan vara räddningen för den företagare som har för mycket att göra med firmans affärer. Vilket ju i princip är alla som driver företag.

Det finns kanske inget som är så genant för en företagare som att inte ha koll på sina löneutbetalningar. Att din personal får rätt löneutbetalning i rätt tid är en grundläggande självklarhet som du bara måste leverera. Samtidigt är det inte så lätt att driva företag, och det är många bollar som ska vara i luften samtidigt. Ibland räcker faktiskt inte ens den bäste till.

I det läget är det dags att överväga outsourcing av personalens lön. Genom att hyra in de löneadministrativa tjänsterna utifrån kan du känna dig trygg med att lönesystemet fungerar även i de perioder som firman befinner sig i någon typ av kris. Vilket, handen på hjärtat, nog är ganska ofta. En företagares liv är aldrig lugnt, och semester är knappast något att tänka på ens för dig som egentligen skulle ha råd.

Outsourcing av lön – en företagsmässig win-win

Tiden finns helt enkelt inte för dig som driver företag. Inte till semester, och inte till att hålla rätt på alla parametrar vad gäller löneutbetalningar, pensionsrapportering, sjukrapporter och allt annat som ska stämma för varje enskild medarbetare varje månad.

Att välja outsourcing av lön kan göra både dig och din personal betydligt gladare. För inte är det konstigt att personalen blir missnöjd om inte lönen kommer i tid. Vem skulle inte bli det?

Fastighetsautomation för en effektiv övervakning

För dig som har många fastigheter är det mycket att hålla reda på. Om du inför ett system för fastighetsautomation, övervakar systemet alla husets funktioner.

Det är ju bra om det finns ett integrerat system för fastighetens drift och att funktionerna kollas upp automatiskt. Datorerna håller koll på avvikelser, och om något krånglar någonstans får du ett sms med besked om vad som är fel. Annars kan det dröja innan du själv upptäcker en driftstörning i exempelvis vvs eller ventilation.

När allt är hopkopplat med effektiv fastighetsautomation får man en synergieffekt, där allt samverkar på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. Man kan släppa lite på den manuella kontrollen när systemet övervakar fastighetens olika funktioner. Apparatskåp och mycket annat ingår i konceptet, och du får total kontroll över både värme, el och annan utrustning.

Ta hjälp direkt med fastighetsautomation

Det finns företag som arbetar med smarta hus och har kunskap om den senaste tekniken. Som ägare till en fastighet kan du inte förväntas kunna detta själv, utan det är klokt att anlita experter. När du upptäcker fördelarna med smarta lösningar och fastighetsautomation inser du säkert att det är bra både för plånboken och miljön.

När ett nytt hus ska projekteras och byggas är det bra att vara i framkant när det gäller planering av fastighetsautomation. Då får man in alla bitarna direkt från början, och det blir en smidig igångsättning. Det finns många referensanläggningar, och när du ser hur andra har gjort får du inspiration när det gäller din egen fastighet.

Kontorsstädning i Stockholm

På jobbet vill man fokusera på jobbet. Inget annat, såsom att städa. Därför bör alla smarta arbetsgivare i Stockholm se till att anlita kontorsstädning.

Att städa tar tid. Särskilt om det ska bli bra och noggrant. Man vill inte slösa bort dyrbar arbetstid på det. Därför bör man anlita städhjälp till kontoret. Så att du som chef, eller dina arbetstagare, kan slippa tänka på det. Ett alternativ är ju såklart att bara strunta i städningen, eller åtminstone göra det mer sällan. Men helt ärligt, hur trevligt skulle det bli? En tråkig syn skulle möta en så fort man kom till kontoret och det skulle till slut bli rätt snuskigt. Dessutom arbetar man inte lika effektivt i en ovårdad miljö. Så att lägga lite extra kapital på inhyrd kontorsstädning är väl investerade pengar. Du och resten av staben kommer vara mer produktiva. Och därmed dra in mer kapital.

Kontorsstädning som passar era behov

En kontorsstädning kan man boka efter olika premisser. Städfirmor är oftast väldigt flexibla för att det ska fungera för just er. På vissa kontor kanske städning behövs varje dag, på andra ställen bara varannan vecka. Och ibland behöver man akut ringa in en extra städning (kanske efter firmafesten?). Oavsett vad som passar er bäst, så brukar som sagt städbolagen kunna ordna det. Så in på Google och sök efter kontorsstädning i Stockholm. Dina arbetstagare kommer att tacka dig. Och dessutom hinna med mer jobb. Nöjda medarbetare och högre produktivitet på kontoret. Det är en ren win win-situation. Grattis!

BAM utbildning – bli duktig på att skapa en produktiv miljö

Med en BAM utbildning får du kunskapen att höja arbetsmoralen och arbetsglädjen på arbetsplatsen med smarta insatser. Glada människor gör ett bra jobb.

Har du någon gång svurit över att man aldrig får gofika på jobbet? Arbetsmiljö handlar ibland om betydligt allvarligare saker än beröm och bakelser, men de syftar faktiskt till samma sak. Man ska må bra och trivas – tillsammans. Gör man det så mår även företaget bra.

Nog för att alla vill dit, men det betyder inte alltid att man vet hur man ska göra. Att kaffet blir lite fattigt i längden behöver ju inte betyda att chefen har en medveten strategi att göra jobbet lite extra tråkigt just för dig. Tvärtom, det betyder antagligen att chefen inte har någon strategi.

BAM utbildning – skaffa dig en strategi

För att säkra arbetsmiljön kan man vända sig till professionella som inte bara vet hur man gör, utan också hur det görs snabbt och kostnadseffektivt. Vänder man sig till Branschutbildarna Sverige AB så får man just en sådan service. Hit kan man gå både för att få en introduktionskurs eller en fördjupningskurs för att damma av gammal kunskap.

Branschutbildningar behöver inte betyda resdagar, hotellnätter och annat krångel. Idag går man mer och mer ifrån sådana lösningar. Istället kan man göra utbildningen på distans, eller ta in utbildarna till arbetsplatsen. Då kan man dessutom nå flera på arbetet. Det är inte bara cheferna som behöver kunskap, en arbetsplats mår bra när alla arbetar tillsammans mot samma mål.

Anlita experter på ekonomisk förvaltning i Stockholm

Man kan ärva hyreshus eller köpa fastigheter som en kapitalplacering. Därefter kan man som husägare anlita ett företag för ekonomisk förvaltning i Stockholm.

Man måste inte vara ekonom för att köpa ett hus, men det innebär både ansvar och arbete att sköta ett hyreshus med många hyresgäster. Man ska hushålla med resurserna och förädla verksamheten, det vill säga reparera när det behövs. Det gäller att budgetera, kalkylera och se till att pengarna räcker. Man måste hålla reda på att alla betalar sin hyra i tid. Kanske vill du som husägare slippa allt detta. Då finns det företag för ekonomisk förvaltning i Stockholm som gärna hjälper dig med det.

Ekonomisk förvaltning så att värdet växer

Byggnader brukar i regel öka i värde, så man tycker att det borde vara enkelt att äga ett hus. Men det är också mycket som kan gå sönder i en äldre fastighet. Det underhåll som görs behöver samordnas, så att man kan få mängdrabatt på material och få tag på rationellt schemalagda hantverkare. Då sköter man fastigheten förnuftigt, och det kan bli en slant över.

Det sedvanliga jobbet med att sätta hyror, förhandla om låneräntor och mycket mer kan man också få hjälp med. Löpande bokföring lämnar man också bort när man beställer tjänsten ekonomisk förvaltning. Man kan bestämma själv hur mycket man vill göra själv och hur mycket man lämnar bort. Man kanske lämnar bort all bokföring men betalar fakturorna själv, eller så begär man hjälp med allt, inklusive att skriva nya hyreskontrakt.

Ekonomisk plan för BRF:en – rätt sätt och fel sätt

Planerar ni att upprätta en ekonomisk plan för er BRF? Bra, det är absolut nödvändigt. Läs vidare för att ta reda på i detalj hur ni framgångsrikt gör detta.

Det finns rätt sätt och fel sätt att skapa en ekonomisk plan för BRF:en. Det sämsta sättet är att inte göra en alls, för då får ni inte ens tillstånd att köra igång er verksamhet.

Dåligt är det också att slarva och basera era siffror på önskningar och glädjekalkyler. Allt sådant kommer förr eller senare och biter er i svansen. Antingen genom att ni inte får den ekonomiska planen godkänd, eller att verksamheten börjar gå sämre och sämre.

Absolut bästa sättet är att ta hjälp med upprättandet så att ni garanterar god verksamhet samt att Boverkets intygsgivare släpper igenom planen och ger er grönt ljus att köra igång och starta verksamheten med er BRF.

Hela listan som måste finnas med när man skapar ekonomisk plan för en BRF

  1. Firmanamn.
  2. Registreringsnummer
  3. Fastighetsbeskrivning
  4. Inflyttnings- och upplåtelsedatum
  5. Fastighetskostnader
  6. Underhålls- och tillbyggnadskostnader
  7. Övriga verksamhetskostnader
  8. Finansieringsplan
  9. Löpande kostnader samt intäkter
  10. Driftkostnader ej inkluderade i bostadsrättsinnehavarens årsavgift

Denna lista är lång och inte ens det minsta detaljerad. Den kan skrämma vem som helst som inte har järnkoll på läget och vet med sig att man kan skriva en ekonomisk plan som övertygar en intygsgivare från Boverket. Om ni inte har den kompetensen i er förening så kanske det kan vara en god idé att anlita en advokatfirma som har det.

Anmäl företaget till en fallskyddsutbildning

Dags att erbjuda dina anställda en säker arbetsmiljö? Många företag idag har en tanke om att profit går före säkerhet och tar genvägar i frågor som rör de anställdas möjligheter att utföra ett jobb utan risker att göra sig illa. För att exempelvis arbeta på högre höjder krävs en adekvat fallskyddsutbildning och där de anställda drillas i både teoretiska och praktiska kunskaper och där de – efter avslutad utbildning – också erhåller ett bevis och ett godkännande som håller, beroende på vilken typ av fallskyddsutbildning man valt, i minst två år.

Rent statistiskt finns det all anledning att agera i denna fråga. Arbetsplatsolyckor ökar och detta gäller i synnerhet för byggbranschen. En förklaring till detta ligger i att större företag kan ta genvägar i ansvarsfrågan. Genom att anlita mindre leverantörer så kan man lägga över ansvaret på dessa. För att arbeta på hög höjd – över två meter – så krävs det en fallskyddsutbildning, men kontrollerna av huruvida en sådan de facto genomförts lämnar mer att önska.

Större entreprenörer kan två sina händer i denna fråga och då det ofta dessutom handlar om utländska arbetskraft så blir kontrollerna än svårare att genomföra. Här måste företag komma till insikt på egen hand och ta de ansvar som krävs för att erbjuda säkra arbetsmiljöer. Finns ett regelverk som säger att man måste erbjuda en fallskyddsutbildning – ja, då finns helt enkelt inga ursäkter. I synnerhet inte idag.

Teori och praktik – skräddarsy en fallskyddsutbildning

Tidigare har man de facto kunnat sätta vissa frågetecken kring olika utbildningar och kurser inom säkerhet på arbetsplatser. Ett sådant har handlat om tid och om logistik: hur hittar man en lucka för att låta all personal genomföra en fallskyddsutbildning?

Idag så behöver man emellertid inte ställa sig den frågan då många av de utbildningar som erbjuds till stor del sker digitalt och där varje deltagare kan lära sig den teoretiska delen via datorn, paddan eller mobilen. Detta har även en annan fördel då kunskapen tenderar att sätta sig djupare än vid exempelvis olika föreläsningar på plats. Man kan spola tillbaka, lyssna – och se – momenten flera gånger och lära sig alla detaljer på en djupare nivå. Som vanligt dock så krävs en övervakning i samband med att provet skrivs och denna kan då ske samtidigt som de praktiska delen av en fallskyddsutbildning äger rum. En praktisk del som även den idag är ytterst flexibel och där ditt företag kan boka in genomgången av alla moment direkt på arbetsplatsen. Som vanligt så kan man givetvis även låta både praktik och teori ske hos den utbildare man väljer för din fallskyddsutbildning.

Det handlar om en rejäl investering. För några tusenlappar per anställd så minimerar man riskerna för fallolyckor och man visar därmed också att säkerheten kommer i första rummet. Det skapar en bra känsla på arbetsplatsen. En annan vinst som kommer på köpet handlar om effektivitet: är man säker på arbetsplatsen så jobbar man effektivare. Att man dessutom – lagligt – kan åta sig fler arbeten är annan fördel med en genomförd fallskyddsutbildning. Och: hur mycket kostar egentligen en sjukskrivning? Säkra arbetsmiljön för dina anställda och skörda frukterna!

Boka din företagshälsovård i Halmstad

Har det företag du jobbar på ett avtal med företagshälsovård i Halmstad kan du åtnjuta många fina fördelar. Du blir väl omhändertagen och får förebyggande vård så du slipper bli sjuk.

Det finns alltid en del specialister knutna till företagshälsovård och är det inte friskvård det handlar om kan det vara specialister på både lungor och hjärta. Andra vanliga expertområden är hals- och öron. Det är inte så vanligt att de är direkt anställda men inom vården har man ett brett och lättillgängligt kontaktnät. Företagshälsovård i Halmstad kan erbjuda dig både det ena och det andra när det gäller vård.

I varje verksamhet som bedrivs är de viktigt att de som arbetar känner sig tillfreds. Om de ständigt är överbelastade kan det leda till utmattning och sjukskrivning. Det är inte det man som företagare vill ha. Med hjälp att företagshälsovård kan du som företagare fånga upp behovet hos dina anställda och förebygga att det blir sjukdomar och sjukskrivning.

Varför behövs företagshälsovård?

När det gäller att kunna bedöma om det finns fysiska eller psykiska risker med hälsan hos ett arbetsteam är det expertkunskap vi talar om. Inom företagshälsovård i Halmstad har man full kontroll på läget och kan sätta in de åtgärder som behövs i tid. Det är inte alltid lätt för vare sig arbetsgivare eller arbetstagare att vara vaken och uppmärksam på symptom som visar att det kan vara något som bör åtgärdas. Det är därför det är så bra med företagshälsovård. Där får du alltid hjälp när du behöver det som mest.