Anmäl företaget till en fallskyddsutbildning

Dags att erbjuda dina anställda en säker arbetsmiljö? Många företag idag har en tanke om att profit går före säkerhet och tar genvägar i frågor som rör de anställdas möjligheter att utföra ett jobb utan risker att göra sig illa. För att exempelvis arbeta på högre höjder krävs en adekvat fallskyddsutbildning och där de anställda drillas i både teoretiska och praktiska kunskaper och där de – efter avslutad utbildning – också erhåller ett bevis och ett godkännande som håller, beroende på vilken typ av fallskyddsutbildning man valt, i minst två år.

Rent statistiskt finns det all anledning att agera i denna fråga. Arbetsplatsolyckor ökar och detta gäller i synnerhet för byggbranschen. En förklaring till detta ligger i att större företag kan ta genvägar i ansvarsfrågan. Genom att anlita mindre leverantörer så kan man lägga över ansvaret på dessa. För att arbeta på hög höjd – över två meter – så krävs det en fallskyddsutbildning, men kontrollerna av huruvida en sådan de facto genomförts lämnar mer att önska.

Större entreprenörer kan två sina händer i denna fråga och då det ofta dessutom handlar om utländska arbetskraft så blir kontrollerna än svårare att genomföra. Här måste företag komma till insikt på egen hand och ta de ansvar som krävs för att erbjuda säkra arbetsmiljöer. Finns ett regelverk som säger att man måste erbjuda en fallskyddsutbildning – ja, då finns helt enkelt inga ursäkter. I synnerhet inte idag.

Teori och praktik – skräddarsy en fallskyddsutbildning

Tidigare har man de facto kunnat sätta vissa frågetecken kring olika utbildningar och kurser inom säkerhet på arbetsplatser. Ett sådant har handlat om tid och om logistik: hur hittar man en lucka för att låta all personal genomföra en fallskyddsutbildning?

Idag så behöver man emellertid inte ställa sig den frågan då många av de utbildningar som erbjuds till stor del sker digitalt och där varje deltagare kan lära sig den teoretiska delen via datorn, paddan eller mobilen. Detta har även en annan fördel då kunskapen tenderar att sätta sig djupare än vid exempelvis olika föreläsningar på plats. Man kan spola tillbaka, lyssna – och se – momenten flera gånger och lära sig alla detaljer på en djupare nivå. Som vanligt dock så krävs en övervakning i samband med att provet skrivs och denna kan då ske samtidigt som de praktiska delen av en fallskyddsutbildning äger rum. En praktisk del som även den idag är ytterst flexibel och där ditt företag kan boka in genomgången av alla moment direkt på arbetsplatsen. Som vanligt så kan man givetvis även låta både praktik och teori ske hos den utbildare man väljer för din fallskyddsutbildning.

Det handlar om en rejäl investering. För några tusenlappar per anställd så minimerar man riskerna för fallolyckor och man visar därmed också att säkerheten kommer i första rummet. Det skapar en bra känsla på arbetsplatsen. En annan vinst som kommer på köpet handlar om effektivitet: är man säker på arbetsplatsen så jobbar man effektivare. Att man dessutom – lagligt – kan åta sig fler arbeten är annan fördel med en genomförd fallskyddsutbildning. Och: hur mycket kostar egentligen en sjukskrivning? Säkra arbetsmiljön för dina anställda och skörda frukterna!