Kategoriarkiv: Juridik

Aktieägaravtal skapar en trygghet

Att skapa ett aktieägaravtal är ett bra steg för ett bolag att staka ut en tydligare riktning för framtiden. Man anlitar en jurist inom affärsjuridik och får professionell hjälp med att bena ut hur det egna aktieägaravtalet ska utformas, vilket syfte det ska ha och hur exempelvis skyldigheter och rättigheter ser ut för de som undertecknar det. Att upprätta ett aktieägaravtal ger, helt enkelt, mål och riktning och leder till att färre missförstånd kan uppkomma i framtiden.

Ett aktieägaravtal är inget obligatoriskt att upprätta och det handlar heller inte om något som ska offentliggöras. Det gör också att friheten kring vad som ska skrivas in i avtalet är stor – och att därför också avtalen i fråga kan se väldigt annorlunda ut beroende på vilket bolag som upprättat dem.

Vad ska inkluderas i avtalet?

Några detaljer som emellertid brukar vara med i ett aktieägaravtal rör beslutsrätt, villkor för aktieägande samt exempelvis vad som ska hända om någon väljer att sluta och vill sälja sina aktier. Andra vanliga klausuler innebär att man slår fast kring hur exempelvis konkurrens- och sekretess ska hanteras.

Om någon väljer att sluta – kan denne då söka vilket jobb som helst och exempelvis starta en firma inom samma bransch och område? Har man ett aktieägaravtal och en underskrift från vederbörande så kan ett sådant scenario förhindras – och där man samtidigt också skyddar affärsplaner och affärshemligheter från att spridas vidare.

Ta hjälp av en affärsjurist

Ett aktieägaravtal innebär att man kan gardera sig för framtiden och på ett tydligt sätt möta olika utmaningar som kan komma längs vägen. Vad händer om någon avlider? Hur ska man göra om en person skiljer sig och ska dela upp sina ägodelar? Det finns, kort sagt, många olika scenarion som kan dyka upp och därför är det också viktigt att anlita rätt typ av jurist.

En affärsjurist vet dels hur ett aktieägaravtal normalt ser ut och vad som definitivt måste övervägas att addera till detta. Dels så handlar det också om att denne kan gå igenom avtalet med var och en av de som ska signera det. Det är viktigt att alla då också får en chans att föra fram de saker – mål och intressen – man själva tycker är extra viktiga att inkludera i avtalet.