månadsarkiv: april 2024

Gör möten till fester med företagscatering i Uppsala

Ingen vill ha dagslånga möten där deltagarna måste skickas ut på stan för att äta lunch. Med företagscatering i Uppsala blir alla mätta, nöjda och samlade.

Företagscatering är en fin uppfinning. Jobbmöten är ett annat trevligt påfund. Även om man arbetar på samma fysiska plats finns det sällan tillräckligt med tid för umgänge och för prat om annat än den dagliga rutinen. Gott så, man är ju inte på jobbet enbart för det sociala. Dock är det så att en bra kommunikation ger sammanhållning och bättre arbetsresultat.

Lärande och vidareutbildning är också det viktigt för att alla ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Alla som arbetar med att arrangera utbildningar och andra typer av arbetsmöten vet att sanningen är en och samma överallt och alltid. Utan mat inga goda resultat. Att erbjuda förtäring är viktigt.

Företagscatering med hög kvalitet och variation i Uppsala

När man har hungriga mötesdeltagare att hantera måste man vara medveten om att dessa inte bara har olika preferenser vad gäller de födoämnen som serveras. Man behöver också förstå att saker som matallergier behöver tas på allvar. Olika personer vill av diverse skäl undvika exempelvis animalisk föda av olika slag. Detta måste man ta upp med den valda leverantören.

Företag som sysslar med företagscatering är vana vid att hantera varierande önskemål och preferenser. Det är relativt enkelt att sätta ihop en meny som kan fungera för alla deltagare. Vad inte riktigt alla kan är att hålla en genomgående hög kvalitet på allt som serveras – men det finns definitivt de som kan det också.

Företagslarm – tips och råd om säkerhet 

Att investera i den egna säkerheten har blivit en aktuell fråga. Oavsett om det handlar om privatpersoner eller om företag så har säkerheten hamnat i ett tydligare fokus. Det sker inbrott, det sker skadegörelse, det utförs olika rån och det finns en massa andra hotfulla företeelser som gör att man måste skydda sig. 

Det hårdare samhället i kombination med polisens bristande resurser leder till att många företag och privatpersoner tar investeringar i olika säkerhetssystem. 

Två viktiga punkter om företagslarm

Företagslarm är ett ypperligt exempel på en sådan investering och i den här texten ska vi – genom att rada upp några punkter – titta närmare på detta ämne. Företagslarm är nämligen mer än bara ett tjut och någonting som blinkar om en obehörig person tar sig in i lokalerna. Det handlar om sofistikerade system där många olika detaljer bildar en mur av säkerhet och skapar en trygg arbetsplats. Här nedan följer två tips och råd om just företagslarm – enligt följande: 

  • Olika länkar i kedjan. Ser man till moderna företagslarm så kan man integrera en massa olika detaljer i systemet och därmed också skapa en säker helhet. Det kan handla om passersystem som till att enbart behöriga personer tar sig in i vissa delar, det kan handla om larm som kopplas till säkerhetsbolag och det kan handla om kameraövervakning. Som sagt: det handlar om betydligt mer än ett traditionellt larm. 
  • Rätt företag. Hur ser era behov ut – och vilka svagheter finns? En viktig punkt – om inte den viktigaste! – är att välja rätt partner för att ta fram en lösning för era unika behov, för hur era lokaler ser ut och för att kunna täppa till de risker och hot som finns. En standardlösning ger inte maximal effekt – företagslarm bör alltid skräddarsys och anpassas för varje unik kund och dennes behov, krav och förutsättningar.