Chefsrekrytering – en svår process

Chefsrekrytering till ledande befattningar, är en nyckeluppgift för en företagsledare. Undvik misstag i processen och anlita en professionell konsult.

Du är företagsledare i ett expansivt medelstort företag i en högteknologisk bransch. Bolaget är privatägt med dig själv som delägare. Styrelsen och ägarna har beslutat att bolaget ska introduceras på börsen om cirka ett år. För att kunna expandera vidare och inte minst utomlands behöver ni få in friskt kapital. Dessutom räknar delägarna med att kunna sälja av några aktier och säkerställa sin privata ekonomi efter flera magra år som entreprenörer.

Du har råkat ut för ett problem i företaget. Din kvinnliga marknadschef har sagt upp sig och vill lämna bolaget omedelbart. Gräset är grönare på andra sidan och hon kommer att börja arbeta för en konkurrent. Eftersom ni inte har några sekretessavtal är det lika bra att låta henner sluta direkt. Som inte detta vore nog, har din ekonomichef också sagt upp sig och tänker sluta om en månad.

Chefsrekrytering – konsult med nätverk

Arbetet som marknadschef kan du själv ta över under en övergångsperiod. Men du har ju annat att syssla med och processen att anställa chefer måste du ha hjälp med. Du kontaktar därför ett företag som har konsulter och chefsrekryterare. Konsultbolaget har dessutom ett upparbetat nätverk av personer som skulle kunna passa in som marknadschef hos dig.

Tillsammans med konsultbolaget ställer ni upp en kravspecifikation för de två befattningar du behöver tillsätta. Du börjar med att ta in en interimskonsult som ekonomichef. För tjänsten som marknadschef måste dock konsultfirman göra ett sökarbete.