Författararkiv: Jacob

Företagshälsovård i Stockholm ser på detaljerna

För att kunna räkna på företagshälsovård i Stockholm måste man titta på detaljerna. Det är där man kan upptäcka, åtgärda och räkna på ekonomin kring vård.

En av de viktigaste aspekterna inom företagshälsovård är att jobba förebyggande. Ju längre ett tillstånd får utvecklas, desto dyrare blir det att åtgärda – till ett större lidande. Därför är huvuddelen av bra företagshälsovård att genomföra hälsokontroller och informera och motivera till sundare leverne.

En del kan vara att låta alla anställda få gå på regelbunden hälsokontroll hos en doktor eller sköterska. Det kan till och med vara så att företaget anlitar en läkare att komma ut till arbetsplatsen så att alla anställda kan få en kontroll gjord utan att behöva kompromissa med resor eller arbetstid. Samtidigt blir det lättare för arbetsgivaren att ha kontroll över skeendet.

Företagshälsovård innebär mätverktyg

En professionell företagshälsovård i Stockholm innebär att de kan presentera siffror åt en arbetsgivare. Ju mer detaljerade uppgifter arbetsgivaren kan få desto lättare blir det att sätta in dessa nummer på plus och minus i kalkylerna. Företag som jobbar med företagshälsovård ordnar detta genom olika verktyg som de utgår ifrån.

Med dessa verktyg kan anställdas hälsa mätas, en åtgärdsplan kan läggas upp och man kan beräkna kostnader för åtgärderna samt vinsten för företaget om åtgärderna genomförs. Att till exempel motivera en rökande anställd att sluta röka kan spara företaget mycket pengar längre fram eftersom rökare oftast har högre sjukfrånvaro jämfört med icke-rökare. Det samma gäller motion, mental träning och kostrådgivning.

Bra översättningsbyrå i Stockholm

Ska företaget lanseras utomlands? Då är det viktigt att komma ut med produkten på rätt sätt. Ett första steg kan vara att anlita en översättningsbyrå i Stockholm för en reklamkampanj.

Andreas hade länge haft funderingar på att utöka sina tjänster från att vara i Sverige till att finnas i hela Europa. Var det möjligt eller hade han helt fått hybris? Han trodde inte det. Redan nu arbetade han och hans anställda via internet till ett hundra procent. Skillnaden skulle vara att engelska skulle bli deras nya arbetsspråk. Åtminstone till att börja med, sen fick de se.

Det mesta skedde med mejlkorrespondens då tjänsten innefattar uthyrning av olika typer av fastigheter som stugor och semesterbostäder. Men även lokaler för konferenser och annat som företag kunde tänkas behöva. Det som var viktigt var att få ut budskapet på ett sätt som fångade kunderna ute i Europa.

Översättningsbyrå i Stockholm med hög kvalitet

Via nätet kom Andreas i kontakt med en översättningsbyrå i Stockholm som arbetade med olika typer av översättning, bland annat PR och reklam, vilket var det han just nu behövde. De hade goda referenser från större bolag och kändes trygga vid första mötet.

De beslutade sig för att börja med att han skulle skicka över det han ville ha hjälp med. De skulle ha en öppen dialog under hela processen för att Andreas skulle bli helt nöjd med slutprodukten.

Det kändes bra att ha hittat översättningsbyrån som i framtiden kunde bli aktuell för flera andra översättningar då företaget hade planer på att expandera ytterligare.