Anlita experter på ekonomisk förvaltning i Stockholm

Man kan ärva hyreshus eller köpa fastigheter som en kapitalplacering. Därefter kan man som husägare anlita ett företag för ekonomisk förvaltning i Stockholm.

Man måste inte vara ekonom för att köpa ett hus, men det innebär både ansvar och arbete att sköta ett hyreshus med många hyresgäster. Man ska hushålla med resurserna och förädla verksamheten, det vill säga reparera när det behövs. Det gäller att budgetera, kalkylera och se till att pengarna räcker. Man måste hålla reda på att alla betalar sin hyra i tid. Kanske vill du som husägare slippa allt detta. Då finns det företag för ekonomisk förvaltning i Stockholm som gärna hjälper dig med det.

Ekonomisk förvaltning så att värdet växer

Byggnader brukar i regel öka i värde, så man tycker att det borde vara enkelt att äga ett hus. Men det är också mycket som kan gå sönder i en äldre fastighet. Det underhåll som görs behöver samordnas, så att man kan få mängdrabatt på material och få tag på rationellt schemalagda hantverkare. Då sköter man fastigheten förnuftigt, och det kan bli en slant över.

Det sedvanliga jobbet med att sätta hyror, förhandla om låneräntor och mycket mer kan man också få hjälp med. Löpande bokföring lämnar man också bort när man beställer tjänsten ekonomisk förvaltning. Man kan bestämma själv hur mycket man vill göra själv och hur mycket man lämnar bort. Man kanske lämnar bort all bokföring men betalar fakturorna själv, eller så begär man hjälp med allt, inklusive att skriva nya hyreskontrakt.

Ekonomisk plan för BRF:en – rätt sätt och fel sätt

Planerar ni att upprätta en ekonomisk plan för er BRF? Bra, det är absolut nödvändigt. Läs vidare för att ta reda på i detalj hur ni framgångsrikt gör detta.

Det finns rätt sätt och fel sätt att skapa en ekonomisk plan för BRF:en. Det sämsta sättet är att inte göra en alls, för då får ni inte ens tillstånd att köra igång er verksamhet.

Dåligt är det också att slarva och basera era siffror på önskningar och glädjekalkyler. Allt sådant kommer förr eller senare och biter er i svansen. Antingen genom att ni inte får den ekonomiska planen godkänd, eller att verksamheten börjar gå sämre och sämre.

Absolut bästa sättet är att ta hjälp med upprättandet så att ni garanterar god verksamhet samt att Boverkets intygsgivare släpper igenom planen och ger er grönt ljus att köra igång och starta verksamheten med er BRF.

Hela listan som måste finnas med när man skapar ekonomisk plan för en BRF

  1. Firmanamn.
  2. Registreringsnummer
  3. Fastighetsbeskrivning
  4. Inflyttnings- och upplåtelsedatum
  5. Fastighetskostnader
  6. Underhålls- och tillbyggnadskostnader
  7. Övriga verksamhetskostnader
  8. Finansieringsplan
  9. Löpande kostnader samt intäkter
  10. Driftkostnader ej inkluderade i bostadsrättsinnehavarens årsavgift

Denna lista är lång och inte ens det minsta detaljerad. Den kan skrämma vem som helst som inte har järnkoll på läget och vet med sig att man kan skriva en ekonomisk plan som övertygar en intygsgivare från Boverket. Om ni inte har den kompetensen i er förening så kanske det kan vara en god idé att anlita en advokatfirma som har det.

Anmäl företaget till en fallskyddsutbildning

Dags att erbjuda dina anställda en säker arbetsmiljö? Många företag idag har en tanke om att profit går före säkerhet och tar genvägar i frågor som rör de anställdas möjligheter att utföra ett jobb utan risker att göra sig illa. För att exempelvis arbeta på högre höjder krävs en adekvat fallskyddsutbildning och där de anställda drillas i både teoretiska och praktiska kunskaper och där de – efter avslutad utbildning – också erhåller ett bevis och ett godkännande som håller, beroende på vilken typ av fallskyddsutbildning man valt, i minst två år.

Rent statistiskt finns det all anledning att agera i denna fråga. Arbetsplatsolyckor ökar och detta gäller i synnerhet för byggbranschen. En förklaring till detta ligger i att större företag kan ta genvägar i ansvarsfrågan. Genom att anlita mindre leverantörer så kan man lägga över ansvaret på dessa. För att arbeta på hög höjd – över två meter – så krävs det en fallskyddsutbildning, men kontrollerna av huruvida en sådan de facto genomförts lämnar mer att önska.

Större entreprenörer kan två sina händer i denna fråga och då det ofta dessutom handlar om utländska arbetskraft så blir kontrollerna än svårare att genomföra. Här måste företag komma till insikt på egen hand och ta de ansvar som krävs för att erbjuda säkra arbetsmiljöer. Finns ett regelverk som säger att man måste erbjuda en fallskyddsutbildning – ja, då finns helt enkelt inga ursäkter. I synnerhet inte idag.

Teori och praktik – skräddarsy en fallskyddsutbildning

Tidigare har man de facto kunnat sätta vissa frågetecken kring olika utbildningar och kurser inom säkerhet på arbetsplatser. Ett sådant har handlat om tid och om logistik: hur hittar man en lucka för att låta all personal genomföra en fallskyddsutbildning?

Idag så behöver man emellertid inte ställa sig den frågan då många av de utbildningar som erbjuds till stor del sker digitalt och där varje deltagare kan lära sig den teoretiska delen via datorn, paddan eller mobilen. Detta har även en annan fördel då kunskapen tenderar att sätta sig djupare än vid exempelvis olika föreläsningar på plats. Man kan spola tillbaka, lyssna – och se – momenten flera gånger och lära sig alla detaljer på en djupare nivå. Som vanligt dock så krävs en övervakning i samband med att provet skrivs och denna kan då ske samtidigt som de praktiska delen av en fallskyddsutbildning äger rum. En praktisk del som även den idag är ytterst flexibel och där ditt företag kan boka in genomgången av alla moment direkt på arbetsplatsen. Som vanligt så kan man givetvis även låta både praktik och teori ske hos den utbildare man väljer för din fallskyddsutbildning.

Det handlar om en rejäl investering. För några tusenlappar per anställd så minimerar man riskerna för fallolyckor och man visar därmed också att säkerheten kommer i första rummet. Det skapar en bra känsla på arbetsplatsen. En annan vinst som kommer på köpet handlar om effektivitet: är man säker på arbetsplatsen så jobbar man effektivare. Att man dessutom – lagligt – kan åta sig fler arbeten är annan fördel med en genomförd fallskyddsutbildning. Och: hur mycket kostar egentligen en sjukskrivning? Säkra arbetsmiljön för dina anställda och skörda frukterna!

Bra översättningsbyrå i Stockholm

Ska företaget lanseras utomlands? Då är det viktigt att komma ut med produkten på rätt sätt. Ett första steg kan vara att anlita en översättningsbyrå i Stockholm för en reklamkampanj.

Andreas hade länge haft funderingar på att utöka sina tjänster från att vara i Sverige till att finnas i hela Europa. Var det möjligt eller hade han helt fått hybris? Han trodde inte det. Redan nu arbetade han och hans anställda via internet till ett hundra procent. Skillnaden skulle vara att engelska skulle bli deras nya arbetsspråk. Åtminstone till att börja med, sen fick de se.

Det mesta skedde med mejlkorrespondens då tjänsten innefattar uthyrning av olika typer av fastigheter som stugor och semesterbostäder. Men även lokaler för konferenser och annat som företag kunde tänkas behöva. Det som var viktigt var att få ut budskapet på ett sätt som fångade kunderna ute i Europa.

Översättningsbyrå i Stockholm med hög kvalitet

Via nätet kom Andreas i kontakt med en översättningsbyrå i Stockholm som arbetade med olika typer av översättning, bland annat PR och reklam, vilket var det han just nu behövde. De hade goda referenser från större bolag och kändes trygga vid första mötet.

De beslutade sig för att börja med att han skulle skicka över det han ville ha hjälp med. De skulle ha en öppen dialog under hela processen för att Andreas skulle bli helt nöjd med slutprodukten.

Det kändes bra att ha hittat översättningsbyrån som i framtiden kunde bli aktuell för flera andra översättningar då företaget hade planer på att expandera ytterligare.

Boka din företagshälsovård i Halmstad

Har det företag du jobbar på ett avtal med företagshälsovård i Halmstad kan du åtnjuta många fina fördelar. Du blir väl omhändertagen och får förebyggande vård så du slipper bli sjuk.

Det finns alltid en del specialister knutna till företagshälsovård och är det inte friskvård det handlar om kan det vara specialister på både lungor och hjärta. Andra vanliga expertområden är hals- och öron. Det är inte så vanligt att de är direkt anställda men inom vården har man ett brett och lättillgängligt kontaktnät. Företagshälsovård i Halmstad kan erbjuda dig både det ena och det andra när det gäller vård.

I varje verksamhet som bedrivs är de viktigt att de som arbetar känner sig tillfreds. Om de ständigt är överbelastade kan det leda till utmattning och sjukskrivning. Det är inte det man som företagare vill ha. Med hjälp att företagshälsovård kan du som företagare fånga upp behovet hos dina anställda och förebygga att det blir sjukdomar och sjukskrivning.

Varför behövs företagshälsovård?

När det gäller att kunna bedöma om det finns fysiska eller psykiska risker med hälsan hos ett arbetsteam är det expertkunskap vi talar om. Inom företagshälsovård i Halmstad har man full kontroll på läget och kan sätta in de åtgärder som behövs i tid. Det är inte alltid lätt för vare sig arbetsgivare eller arbetstagare att vara vaken och uppmärksam på symptom som visar att det kan vara något som bör åtgärdas. Det är därför det är så bra med företagshälsovård. Där får du alltid hjälp när du behöver det som mest.

I Göteborg är det lätt att ordna transport

När det gäller transport i Göteborg finns det alternativ att välja på. Du tar lätt en skärgård båt eller en mindre fraktbåt om du ska ut på öarna i skärgården. Lika lätt tar du tåget ut i världen.

Göteborg är en härlig gammal hamnstad där ett otal människor sysslat med transport i många år. Göteborg är helt enkelt en hamnstad där du kan få hjälp med det mesta när det gäller att transportera varor, frakta en större last eller bara något så enkelt som att ordna kollektiv transport av resenärer. Här finns både bussar, båtar och spårvagnar kvar.

Behöver du transport i Göteborg eller i dess omedelbara närhet kan du därför vara säker på att hitta ett bra företag som hjälper dig med det du behöver. Söker du efter ett transportbolag i Göteborg som kan hjälpa dig lasta gods och köra det över de stora haven kan du vara lika säker på att hitta det du behöver när det gäller det också. Tågen går till både Norge, Danmark och våra största städer på bara några timmar. Sällan har en stad haft så bra placering som just i Göteborg.

Transport av varor i Göteborg med omnejd

För att transportera och leverera varor i och runt omkring Göteborg krävs en fungerande distributör. Här gäller det att hålla koll på vart transporterna går och se till att koordinera så att ingen bil går tom åt ena hållet. Miljön är en självklar parameter att räkna med när det gäller transport i Göteborg.

En app med körjournal och GPS

Du kommer att ha stor nytta av den smarta appen med automatisk körjournal. GPS håller reda på vart du kör, och du registrerar helt enkelt om det gäller en privat körning eller tjänsteresa.

Appen är ett exempel på Internet of Things. Med IoT kan olika elektroniska enheter kommunicera med varandra, och du behöver inte göra så mycket mer än att bara utföra dina kundbesök, besöka leverantörer eller köra ut gods. Du får din GPS-körjournal automatiskt, vilket är mycket bekvämt för dig. Med appen slipper du tråkigt pappersarbete och behöver inte sitta i efterhand och försöka minnas var du har varit eller fylla i reseräkningar för en hel månad. Appen registrerar allt.

GPS, körjournal och trängselskatt

Eftersom din GPS vet var du är och appen är uppdaterad om var och när trängselskatt gäller, har du stor hjälp av att appen hanterar detta också. Om du får använda arbetsgivarens bil privat också är det lätt att registrera vilka bilförmåner som är skattepliktiga eller inte. Löneavdelningen och ekonomipersonalen har också stor hjälp av att dina uppgifter förs över elektroniskt. Du får med appens hjälp också siffror för Skatteverket när du ska deklarera.

Begränsningar i tillåtna CO2-utsläpp gör att även dessa ska redovisas, men även detta sköter appen eftersom den har koll på hur mycket du kör och även hur mycket koldioxid din bil släpper ut. En sådan här smart app befriar dig från mycket extrajobb, för det finns så mycket där som du har nytta av, så den underlättar i ditt arbete.

På redovisningsbyrå i Södertälje kan du få hjälp med det mesta

Vet du vad du kan få hjälp med av en redovisningsbyrå i Södertälje? Vad sägs om rådgivning utöver redovisning. Både när det gäller bolaget och när det gäller skatter du ska ha råd att betala.

En redovisningsbyrå i Södertälje kan hjälpa dig på fler sätt än du trodde var möjligt. Med proffsiga hjärnor som har koll på det mesta inom bolagsrådgivning och skatterådgivning kan du lugnt luta dig tillbaka. Sedan låter du dessa hjärnor räkna ut hur allt ska gå till, så du får ut mesta möjliga avkastning medan du utför minsta möjliga jobb.

Med detta sagt menas inte att du slipper arbeta utan snarare att du lägger ner hela din potential i ditt arbete, medan du samtidigt kan njuta av frukterna.

En redovisningsbyrå i Södertälje är något alla kan ha nytta av

För att du ska kunna få ditt företag att expandera och ge bra avkastning, krävs oftast en planering och en stor insikt i de steg och mått som ska tas. Det vanligaste är att du anlitar någon som är expert på det, medan du själv som företagare ägnar dig åt precis det du själv är duktigast på och brinner mest för.

Då dra du in pengar till både dig själv och tillräckligt för att kunna avlöna de experter som sitter på alla fakta och kan ge dig tydliga svar och god vägledning. För övrigt är det lag på att redovisa, så kan du inte själv är det bara att anlita hjälp.

Anlita proffs på bokföring i Stockholm

Det finns många företag som anlitar en bokföringsbyrå i Stockholm. Som företagare kan det vara betungande med alla verifikat, men lämnar man bort jobbet blir det rätt och riktigt gjort.

Din redovisningsbyrå består av idel proffs, så har du några ytterligare funderingar eller frågor kan de alltid svara. De kan bokföringslagen och har ofta även juridiska kunskaper när det gäller olika företagsformer och lite större transaktioner. De gör gärna din bokföring i Stockholm och du kan lita på att de är noggranna. Det är extra viktigt med alla myndighetskontakter, så att man skickar in olika deklarationsblanketter i tid. Skatt och moms löper på hela tiden och en bokföringsbyrå arbetar snabbt och effektivt.

Löner och betalningar är också viktiga

Kanske behöver du hjälp med när du ska betala olika fakturor. Du kan få hjälp med lönehanteringen också, för det är också en viktig del av företagets räkenskaper där datum måste passas. Har du bara liten personalstyrka är det kanske lite mycket sagt att kalla det löneoutsourcing, men i princip är det ju det.

Bokföringsbyrån kan bevaka att folk får rätta löner i tid och att myndigheterna får rätt redovisning av arbetsgivaravgifter och skatt, plus att de håller koll på betalningsdatum. Din konsult för bokföring gör precis så mycket eller lite som du vill ha hjälp med. Det är din servicepersonal på distans, kan man säga. Dessutom har revisorn extra djupa kunskaper inom redovisning och för det mesta också ett bra kontaktnät med både revisorer och jurister, och det har du nytta av.

Ny anställning med rusta och matcha

Allt är inte alltid enkelt. Att hitta en anställning är en utmaning för de allra flesta. Villrådigheten kan vara stor. En coach som hjälper dig att rusta och matcha gör stor skillnad.

Dagens arbetsmarknad kan vara tuff, och det gäller oss alla. Ungdomen som behöver hitta sitt första jobb. Nysvenskar som arbetat i andra länder och miljöer tidigare men inte i Sverige. Den äldre som fått sluta en mångårig anställning men ännu har ett tag till pensionen.

Har man inte bytt arbetsplats på många år men nu står inför en sådan situation kan det också kännas tungt. Har du sedan sökt ett antal arbeten utan positiv respons kan det vara lätt att tappa sugen. Precis just då kan det vara läge att anlita en personlig coach.

Vad innebär begreppet rusta och matcha?

En firma där man arbetar med att hjälpa folk att hitta en anställning får förstås en hel del erfarenhet. Efter flitiga kontakter med både företag som söker anställda och vice versa vet man ganska mycket om vad som önskas och krävs. Och sökandet börjar med dig.

Rusta och matcha betyder att företaget går igenom dina styrkor och svagheter, erfarenheter och kunskaper och får en klar bild av vad som skulle passa dig. Genom att företaget dagligen har kontakt med arbetsgivare som söker anställda är det enkelt för dem att avgöra vilka jobb som skulle passa dig.

Känslan när du seglat igenom intervjun och landat ett jobb är närmast obeskrivlig. Ett arbete är grunden för ett tryggare liv och nu är jobbet ditt.