Om oss

Har du funderat på att starta eget? Idag så ser ma att kartan för arbete och företagande börjar ritas om. Fler och fler mindre företag startas och fler ser en möjlighet att styra sitt eget arbete snarare än att vara anställd. Det är positivt på många sätt, men det finns även avigsidor.

Företagande är inget man ska ta lätt på. Även om man i grunden har världens bästa idé, har världens bästa produkt eller tjänst så måste jobbet i kulisserna göras också. Redovisning, bokföring, löneutbetalningar, administration, marknadsföring, moms, skatt och så vidare: det tar tid, det kräver engagemang och det måste skötas i enlighet med lagar och regler. På den här sidan kommer du att hitta råd, fakta och konkreta tips kring allt detta.

Vi uppmuntrar företagande. Det är, enligt oss, det egna företagande som får våra svenska hjul att rulla och idag – med tanke på den globala värld vi lever i – så finns dessutom alla möjligheter att lyckas. Det kommer dock aldrig av sig självt. Är det någonting som definierar ett framgångsrikt företag så är det uppoffringar. Man offrar tid, man offrar pengar, man offrar familjelivet och man offrar mycket rent socialt. Företagande kräver engagemang och det måste man vara medveten om. Hur mycket kan du offra? Vi ska titta närmare på vad som brukar krävas för att lyckas.

Att ha rätt partners och rätt hjälp är också viktigt. Ensam är stark – men fler är starkare. Att ta hjälp med ekonomi, mer marknadsföring och med andra detaljer bär en kostnad. Men, det handlar i de flesta fall om rena investeringar. Vi kommer att gå igenom kring vilken hjälp som är nödvändig, och vilken som man med fördel kan avstå från. Kort sagt: den här sidan kommer att ge dig allt du behöver för att du ska lyckas med din verksamhet. Välkommen!